O INSTITUTU

Institut za bihejvioralnu forenziku je osnovan 2015. godine kao prva organizacija koja pruža usluge iz oblasti primenjene bihejvioralne forenzike. Našim klijentima pružamo savremene, pouzdane i praktično upotrebljive metode kao i sredstva za razumevanje svih dostupnih signala u cilju prepoznavanja laži i obmane. Sam termin Bihejvioralna forenzika označava multidiscliplinaran pristup proceni verodostojnosti iskaza sagovornika usmeren ka otkrivanju istine i prvenciji prevare. Edukacije su namenjene svim zainteresovanim pojedincima i kompanijama koje žele steći konkretna znanja i tehnike neophodne u procesu komunikacije i detekcije laži i obmane. Polaznici su nakon treninga u potpunosti osposobljeni za samostalno sprovođenje bihejvioralno-forenzičke analize. Trening program zasnovan je na realnim studijama slučaja kao i sticanju i provežbavanju konkretnih veština neophodnih za kompetentno planiranje i izvođenje uspešne procene. Svojim inovativnim radom i posvećenim pristupom klijentu uspešno promovišemo vrednosti usmerene ka razvoju i unapređenju pojedinaca, timova i kompanija. Naše in haus aktivnosti su najvećim delom usmerene na tri velika sektora u organizaciji: Pregovori i prodaja, HR sektor i korporativna bezbednost.

TRENERI

Mirko Zorić


Obrazovanje:

Završio osnovne studije Inženjerski menadžment na Fakultetu za preduzetni menadžment BK Univerzitet, Novi Sad sa završnim diplomskim radom: Uticaj neverbalne komunikacije na kvalitet poslovanja. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu odbranio završni master rad na temu: Detekcija laži i obmane u poslovnom okruženju. Stekao zvanje Praktičar Transakcione analize u okviru Psihopolis instituta u Novom Sadu.


Predhodno radno iskustvo:

2007- 2013 Firma: Modna Kuća „GAZU“ Funkcija: Menadžer ljudskih resursa Kratak opis: Regrutacija i kontrola rada zaposlenih u proizvodnji, veleprodaji i maloprodaji. Od oktobra 2013 vlasnik privatnog preduzeća "Seferini" d.o.o Od decembra 2013 trener i koautor trening programa Neverbalna komunikacija u okviru edukacije "Psihologija laganja" Od 2016 potpredsednik "Instituta za bihejvioralnu forenziku" i trener u okviru edukacije "Psihologija laganja: Detekcija laži i neverbalna komunikacija" U prethodnoj praksi uspešno održao više od 120 trening aktivnosti od javnih treninga do in house treninga usmerenog za različite sektore unutar malih, srednjih i velikih preduzeća. Uključen u aktivnu, stalnu saradnju sa zaposlenima iz HR, korporativne bezbednosti i sektora za pregovore i prodaju iz nekoliko većih kompanija širom Srbije. Od 2019. vlasnik Centra za bihejvioralna istraživanja " VALENTIS" d.o.o.


dr sc. Boris Đurović


Obrazovanje:

Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu; Položio stručni ispit za zvanje diplomiranog psihologa; Završio specijalističku obuku MUP Republike Srbije, za poligrafskog ispitivača na Policijsko kriminalističkoj akademiji u Beogradu; Završio postdiplomske studije na odseku za kliničku psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Odbranio magistarski rad na temu „Provera efikasnosti eksperimentalnog testa u otkrivanju psihopata“. Doktorirao 2016. godine na odseku za psihologiju Univerziteta u Beogradu.


Predhodno radno iskustvo:

9 Godina rada u MUP R. Srbije na poslovima poligrafskog ispitivača. Obavio preko 1400 poligrafskih ispitivanja lica na okolnosti krivičnih dela u rasponu od sitnih krađa do najtežih ubistava. Ostvario preko 100 priznanja izvršenja krivičnog dela od počinioca istih. Za postignuća u radu pohvaljivan i nagrađivan više puta od strane pretpostavljenih; Autor brojnih naučnih radova na temu detekcija laganja i obmane. Odbranio doktorsku disertaciju na odseku za psihologiju Univerziteta u Beogradu.